• IVM IS HET ANTWOORD!
  • IVM IS HET ANTWOORD!
  • IVM IS HET ANTWOORD!
  • IVM IS HET ANTWOORD!
  • IVM IS HET ANTWOORD!
Wat u moet doen als u schade heeft
Wanneer u met schade wordt geconfronteerd of daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, is het belangrijk dat u het volgende doet:

Meld de schade of de aansprakelijkheidsclaim zo spoedig mogelijk bij IVM


Telefonisch: 0345 - 533 359
Online: info@ivm-bv.nl of via deze website door middel van onderstaand formulier

Leg zo snel mogelijk de schade vast


Neem zo mogelijk foto’s van de schade vanuit verschillende plaatsen. Een fotorapportage versnelt de afhandeling van uw schadeclaim.
Schrijf op wat beschadigd is en waaruit de schade bestaat.

Neem maatregelen om verdere schade te voorkomen


Neem de noodzakelijke maatregelen om verdere schade te beperken of te voorkomen.
Neem zo mogelijk een foto na het aanbrengen van die maatregelen.

Stuur het schade-aangifteformulier naar IVM


Postbus 24, 4100 AA te Culemborg. Voorzie IVM van alle documenten, nota's, foto's en andere bewijsstukken die met de schade te maken hebben. Door middel van de button kunt u algemene schade-aangifte-/ rechtbijstandformulieren downloaden en printen.

Wij zullen u, indien nodig ter plaatse, assisteren en de schadeafwikkeling starten.

Online schade melden

Ons kantoor
Krooneend 40
4105 TR Culemborg

Tel.  0345 - 533 359
Fax  0345 - 533 940

Contact
Top