Hoe doen wij ons werk voor u

  • IVM maakt op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou kunnen verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
  • IVM helpt u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
  • IVM adviseert u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product.
  • IVM controleert de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen.
  • Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis.
  • Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Wat verwachten wij van u?

  • In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
  • Dat u wijzigingen met betrekking tot verzekerde zaken aan ons doorgeeft.
  • Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert.

Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.